Lokatie: Gildehuis, Dorpsdijk 16 te Lobith.

Er vinden jaarlijks 3 ledenvergaderingen plaats.

  • De drukst bezochte vergadering is de Hemelvaartvergadering. Deze vergadering wordt tevens als het begin van de schuttersfeesten gezien.

  • De Jaarvergadering vindt statutair plaats in de maand Maart. In deze vergadering worden de jaarstukken behandeld en legt het bestuur verantwoording aan de leden af over het gevoerde financiële beleid.

  • Op verzoek van de leden is er de afgelopen jaren enkele weken na de kermisviering een evaluatievergadering gehouden, waarin wordt teruggekeken op de kermisviering.

Voor 2014 zijn de volgende data vastgesteld:

28 maart 2014 : Ledenvergadering 28 maart 2014 (Jaarvergadering)
29 mei 2014 : Algemene Ledenvergadering (Hemelvaartsdag)
27 juni 2014 : Algemene Ledenvergadering  (Evaluatie vergadering : voorlopige datum)